Geven van advies en ondersteuning bij het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken

De arbeidsmarkt verandert in een hoog tempo. Tekorten, vergrijzing, mismatches zijn aan de orde van de dag. Heeft u een vraag over de arbeidsmarkt en de dynamiek, waar u zelf het antwoord niet op kan vinden? Wij helpen u graag!

De arbeidsmarkt ontwikkelt zich en verandert in een hoog tempo. Factoren als de economische crisis, vergrijzing, ontgroening, aansluiting met het onderwijs maken de arbeidsmarkt hectischer dan ooit. Overheden, koepelorganisaties, adviesorganen, onderwijs, bonden en werkgevers buigen zich hierover. Beleid wordt geformuleerd, regelingen worden uitgewerkt. Wat werkt wel en wat niet? Enwestdijk adviseert, ondersteunt en verbindt overheden en werkgevers op dit thema. Een goede verbinding en samenwerking zijn van wezenlijk belang voor de arbeidsmarkt.

| Als het echt ingewikkeld wordt, volstaat de ratio niet |

...meer weten? neem direct contact met ons op