Social Return in de regio

Social Return in de regio ontleent haar succes aan de intensieve en actieve samenwerking met haar partners: aanbestedende partijen, overheden, ondernemers, sociale diensten en onderwijs en goede monitoring.

Enwestdijk heeft een werkwijze met monitoring ontwikkeld voor aanbestedende diensten om samen te werken op het gebied van Social Return. De schaal waarop de samenwerking plaats vindt is veelal arbeidsmarktregionaal.

Voor meer informatie verwijzen u graag naar onze website Social Return in de Regio

Naast het monitoringssysteem inspireert Enwestdijk aanbestedend en gegund Nedelrand over de wijze waarop Social Return ingevuld kan worden. Dit doen zij onder andere door het uitbrengen van deze inspiratiekaart.

 

 

...meer weten? neem direct contact met ons op