Geef Social Return een plus

Social Return Monitor Plus in pms.jpg

Social return is bedacht vanuit een eenvoudig principe: als we bij alle investeringen die we doen ook zorgen voor sociale winst, dan vergroten we de kansen tot meedoen in onze maatschappij. Het concretiseren én monitoren van social return kan wel een uitdaging zijn. Daarom ontwikkelde Enwestdijk in nauwe samenwerking met diverse gemeenten, andere overheden en bedrijven de Social Return Monitor Plus. Dit gebruiksvriendelijke online-systeem monitort de verschillende stappen die er worden gezet in een project. Via een handig dashboard-systeem kunnen alle betrokken partijen kijken of de doelstellingen worden gehaald.

Het innovatieve systeem is de afgelopen jaren uitvoerig getest in de praktijk en fijn geslepen, door intensief gebruik van verschillende aanbestedende organisaties en hun leveranciers. Het online-monitoringssysteem is de basis en kan geheel op maat worden gemaakt.

Naast een monitoringssysteem hebben veel organisaties ook behoefte aan advies en dat is de Plus die we bieden: Enwestdijk adviseert opdrachtgevers en opdrachtnemers bij het invullen van social return. Dit doet Enwestdijk door de inbreng van kennis, organisatiekracht, de inzet van een breed netwerk en door anderen te inspireren. Social Return blijft mensenwerk. 

 

Lees ook hoe Sipko en Marcel onze dienstverlening ervaren!

Voor meer informatie verwijzen u graag naar onze website Social Return in de Regio. (aan deze site wordt momenteel gewerkt)

Naast het monitoringssysteem inspireert Enwestdijk aanbestedend en gegund Nederland over de wijze waarop Social Return ingevuld kan worden. Dit doen zij onder andere door het uitbrengen van deze inspiratiekaart.

Neem contact met ons op

Maak kennis met Enwestdijk

Enwestdijk stelt zichzelf als doel om mensen te motiveren tot mobiliteit, zowel fysiek als mentaal. Door mensen in hun kracht te brengen worden zij en dus de organisatie flexibeler.

Meer over ons