Nieuws

Knelpunten en mogelijke oplossingen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt!
01-03-2018 - Organisatie … “We hebben geen plek voor een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt.” … “We hebben geen laagwaardig werk.” …...
Lees meer
De actieagenda Beter aanbesteden is aangeboden aan staatssecretaris Mona Keizer
16-02-2018 - De gezamenlijke actieagenda Beter aanbesteden is tot stand gekomen in regionale en landelijke teams met ondernemers, inkopers van bijvoorbeeld...
Lees meer
Het werkend alternatief voor Noord Nederland, het vervolg
15-02-2018 - SER Noord-Nederland heeft op 15 februari de actieagenda en het adviesrapport Het werkend alternatief voor Noord-Nederland, het vervolg voor de...
Lees meer
Friese mbo-jongeren over leren, werken en wonen !
01-02-2018 - Op 1 februari heeft het Fries Sociaal Planbureau haar onderzoek gepresenteerd op een symposium. Tijdens dit symposium heeft Renate Westdijk één...
Lees meer
Kamerbrief over activering quotum arbeidsgehandicaptenarbeidsbeperkten
11-09-2017 - Staatssecretaris Klijnsma (SZW) informeert de Tweede Kamer over het besluit van het kabinet om over te gaan tot activering van de quotumregeling...
Lees meer

...meer weten? neem direct contact met ons op