Renate Westdijk

Renate Westdijk Renate Westdijk

Graag stel ik me aan u voor! Mijn naam is Renate Westdijk en ik ben van het bouwjaar 1971. Samen met mijn man Klaas en kinderen Annemoon & Boudewijn woon ik in één van de elf steden, Leeuwarden.

Ik ben in het noorden terecht komen vanwege mijn studie aan de Hotel Management School Leeuwarden. Na het grootste gedeelte van mijn werkzame leven voor diverse werkmaatschappijen van de Randstad Holding gewerkt te hebben en aansluitend AEGON, heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ben ik eind 2008 voor mezelf begonnen. Na heel wat koffie dates was mijn eerste opdracht bij UWV werkbedrijf. Hierdoor ben ik in aanraking gekomen met de publieke sector.

Contact met de werkgevers

De opdrachten die wij aannemen zitten met name op het snijvlak publiek en privaat, onder andere als projectleider van het Mobiliteitscentrum Fryslân, regionale werkgeversbenadering, Fryslân Werkt! en Social Return in de regio. Het inrichten van de werkgeversbenadering bij gemeenten behoort ook tot de activiteiten.

Verander wat je niet kan accepteren, accepteer alleen wat je niet veranderen kan

Juist het contact met de werkgevers is prachtig. Daarom ben ik blij dat ik ondernemers kan ondersteuen vanuit mijn bestuurdersrol bij het regiobestuur Friesland van VNO NCW MKB Noord. Inmiddels benaderen steeds meer particulieren en bedrijven ons om hen te ondersteunen bij de keuzes op het HRM vlak. U kunt hier bij denken aan W&S, loopbaantrajecten, outplacement. Mijn motto 'Nee is geen optie, anders mag' spreekt blijkbaar mensen aan. Dit motto hanteer ik bij iedere opdracht. Het heeft mij in 2012 de titel van 'Best presterende ambtenaar' opgeleverd (weliswaar ingehuurd). Onder het genot van een kop koffie maak ik graag kennis met u.

VNO NCW MKB NOORD

Enwestdijk en Renate Westdijk dragen VNO NCW MKB Noord een warm hart toe. Dit vanwege hun inzet om (voor mij) met name MKB-ondernemers de kans te geven te ondernemen. Dit tonen we niet alleen door lid te zijn, Renate Westdijk is tevens algemeen lid van het regiobestuur Friesland van VNO NCW MKB Noord.. Door deze rol is zij actief betrokken bij de ontwikkelingen in de provincie. VNO NCW MKB Noord informeert, ontmoet, ondersteunt en bereikt! Deze vereniging is de grootste belangenbehartiger voor het midden- en kleinbedrijf in Noord-Nederland. Het doel is het creëren van een gunstig en kansrijk ondernemersklimaat.

Voor VNO NCW MKB Noord neemt Renate Westdijk onder andere zitting in de volgende gremia:

  • SER Noord Nederland
  • Diverse stuurgroepen en Raden van advies
  • Taskforce Noord Beter Aanbesteden

Graag verwijzen wij u naar de site van MKB Nederland Noord en VNO NCW Noord.

Neem contact op

De diensten van Enwestdijk

Enwestdijk is een organisatie waar u terecht kunt met al uw HRM vraagstukken en arbeidsmarktvraagstukken. Daarnaast geven wij loopbaanadvies en voeren wij projectmanagement uit.

Onze diensten