Slotevent Beter Aanbesteden

4 september 2019

De actieagenda Beter Aanbesteden omvat 23 actiepunten verdeeld over 12 thema's. Alle verbeterpunten zijn opgepakt en Beter Aanbesteden is daarmee per 4 september 2019 afgerond.

Op verzoek van wethouder Rob Jonkman van de gemeente Opsterland was Renate Westdijk deelnemer aan de Taskforce Beter Aanbesteden regio Noord sinds november 2016. Haar bijdrage heeft geleid tot actiepunt 8: het opzetten van een uniform SROI-beleid en werkwijze in alle arbeidsmarktregio’s.

De  Friese werkwijze wordt genoemd als inspirerend voorbeeld. Enwestdijk heeft een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan deze werkwijze in opdracht van Fryslân Werkt. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze dienstverlening Social Return in de Regio

Terug naar overzicht

De diensten van Enwestdijk

Enwestdijk is een organisatie waar u terecht kunt met al uw arbeidsmarktvraagstukken. Daarnaast voeren wij projectmanagement uit.

Onze diensten