Webinar mogen hosten

15 november 2021

Verbeteren Uitwisselen Matchingsgegevens (VUM) is een programma van VNG, UWV en het ministerie van SZW. Doelstelling is om mogelijk te maken dat gemeenten, UWV, WSP’s, SW-bedrijven, re-integratiebureaus en private partijen elkaars profiel- en vacaturegegevens (matchingsgegevens) kunnen benutten. Om meer matches te kunnen maken, mensen aan betaald of onbetaald werk te helpen, over regio- en organisatiegrenzen heen. En daarmee de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers te verbeteren.

Op donderdag 28 oktober organiseerden het ministerie van SZW, VNG en UWV in samenwerking met de Programmaraad een webinar waarin de aansluiting op VUM centraal staat met als host Renate Westdijk.

Na afronding van de pilotfase kunnen publieke en private bemiddelingsorganisaties gaan aansluiten op Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM). Doel hiervan is om werkzoekendenprofielen en vacatures beter en breder met elkaar uit te kunnen wisselen. Ook over regio- en organisatiegrenzen heen. Het is voor organisaties belangrijk om zich goed voor te bereiden op de aansluiting op VUM. Zowel qua techniek, planning als de wijze waarop kan worden aangesloten. 

In het webinar wordt een toelichting gegeven over het programma VUM en de technische aansluiting. Vanuit de (startende) pilots hoort u wat de bevindingen tot nu toe zijn. Welke voorbereidingen zijn nodig om aan te sluiten? Waar lopen zij tegenaan? Welke impact heeft VUM op de bedrijfsvoering en processen?

Het webinar is terug te kijken door de klikken op deze link

Terug naar overzicht

De diensten van Enwestdijk

Enwestdijk is een organisatie waar u terecht kunt met al uw arbeidsmarktvraagstukken. Daarnaast voeren wij projectmanagement uit.

Onze diensten