De Centrale As | Social Return


Opdracht/project: Coordinator Social Return
  Als coördinator Social Return invulling geven aan paragraaf Social Return in de aanbestedingen 'De Centrale As' met de aannemers en de deelnemende overheden (gemeente Dongeradeel, Dantumadiel, Tytsjerksteradiel en Provincie Fryslân). Meer informatie over 'De Centrale As' vindt u op de site.
Periode: Januari 2013 - januari 2015
Resultaat: De nieuwsbrief van september van de Centrale As met daarin een column van Renate Westdijk kunt u hier lezen
Reactie klant: Door groot succes van de coördinatie en samenwerking op dit aanbestedingsproject, wordt de coördinatie nu voor heel Fryslân vormgegeven in de vorm van het coördinatiepunt Social Return.         


       

...meer weten? neem direct contact met ons op