Gemeente Leeuwarden | VFG


Opdracht/project: Projectleider Fryslân Werkt!
  Het aansturen van de lokale projectleiders van de projecten in de ESF A. Het informeren van bestuurders over de voortgang.
Periode: Augustus 2012 tot 30 november 2013
Resultaat: Interactieve pdf
Reactie klant: Ellen de Bruin Sectormanager Werk en Inkomen bij Gemeente Leeuwarden:
"Renate is een bevlogen, hardwerkende adviseur die vanuit veel passie en kennis werkt op alle domeinen van de arbeidsmarkt. Daarbij werkt ze als een van de weinigen op het snijvlak van publiek en privaat en kan zo veel kennis combineren. Renate is flexibel, to the point, resultaat gericht, accuraat, realistisch en nuchter, kan scherp adviseren en vooral doorpakken met gevoel voor de omgeving. En daarnaast is ze ook nog een fijn en hartelijk mens."
   
Opdracht/project: Coördinator Regionale Werkgeversdienstverlening.
  Inrichten van de regionale werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio Fryslân. Het ontwikkelen van een werkwijze waarbij werkgevers adequaat geholpen worden met hun vragen over menselijk kapitaal zover het publieke producten palet reikt. Het bereiken van een succesvolle samenwerking tussen 27 gemeenten, het UWV WERKbedrijf en de sociale werkvoorziening m.b.t. werkgeversbenadering vanuit het sociale domein. Het aanjagen en opzetten van projecten met publieke en private partners in de arbeidsmarktregio Friesland om alle burgers te kunnen laten participeren in de arbeidsmarkt. Accent ligt nu op deskundigheidsbevordering intern en marktbewerkingsplan 2013. Met deskundigheidsbevordering raak je ook het vraagstuk of de juiste mensen, op de juiste plaats, op de juiste tijd zitten. Dit is onder andere onderwerp van gesprek met management van Diensten Sociale Zaken. Tevens de aanzet georganiseerd tot aanpak Social Return in de regio. Lees meer
Periode: Augustus 2011 tot en met november 2012
Resultaat: Bij het afsluiten van de opdracht stond er een goede basis om verder de inhoud in te gaan met de deelnemende partijen.
Reactie klant: Houkje Rijpstra, wethouder in Tytsjerksteradiel en voorzitter Vereniging Friese Gemeente Werk&Inkomen, schrijft op Linkedin; 'Renate heeft met enthousiasme en zaakkundig een belangrijke rol vervuld bij het tot stand komen van de Regionale Werkgeversbenadering in Fryslân. Een nieuw en baanbrekend initiatief, waarbij met name het feit dat Renate de taal van de werkgever niet alleen verstaat, maar ook spreekt, een doorslaggevende rol heeft gespeeld.' 10 november 2012
   


 

 

 

     

...meer weten? neem direct contact met ons op