Programma (UWV, VNG, Cedris en Divosa) | ABU

 

Opdracht/project: Landelijk projectleider ‘Ontsluiting werkzoekendenbestand’
  In opdracht van het Ministerie van SZW het uitvoeren van de volgende opdracht: het geven van een inhoudelijk impuls in de regio’s aan de samenwerking tussen uitzendbureaus, gemeenten en UWV. Lees meer
Periode: Januari 2013 - mei 2014
Resultaat: Klik hier voor de publicatie 'Het echte werk'
Reactie klant:     
SWZ informeert Kamer over project ontsluiting werkzoekendenbestand Programmaraad

Op 22 december informeerde de staatssecretaris Jetta Klijnsma van SZW de kamer over het project 'Ontsluiting werkzoekendenbestand' waaraan de Programmaraad, samen met de ABU, uitvoering gaf. "Met het project hebben de Programmaraad en de ABU de transparantie bevorderd door ervoor te zorgen dat er – met het oog op de Participatiewet – kwalitatief goede cv’s van werkzoekende WWB-gerechtigden op Werk.nl komen", aldus de staatssecretaris in de brief.

Tijdens de looptijd van het project is in de 35 arbeidsmarktregio’s een eigen werkwijze en samenwerkingsvorm ontwikkeld en toegepast, al naar gelang de regionale mogelijkheden. De Programmaraad en de ABU hebben aan het project het streven verbonden om in de (oorspronkelijk negen) beschikbare maanden landelijk 20.000 cv’s te ontsluiten en 4.500 plaatsingen tot stand te brengen. Uiteindelijk bleken in de maanden september 2013 tot en met januari 2014 circa 13.000 cv’s te zijn ontsloten en ruim 2.700 kandidaten te zijn geplaatst. Het merendeel van de plaatsingen betreft WWB-gerechtigden, gevolgd door een aanzienlijke groep WW-gerechtigden waarvan het recht op WW bijna afliep.

Het blijkt dat gemeenten die hebben deelgenomen aan het project, meer zicht hebben gekregen op de mogelijkheden van werk.nl. Het project heeft daarmee bijgedragen aan de beeldvorming van en het vertrouwen in werk.nl. Ook blijkt dat uitzendorganisaties vaak de ontbrekende schakel zijn op het werkgeversservicepunt. Na signalering hiervan hebben de Programmaraad en de ABU getracht de onderlinge vindbaarheid tussen een potentiële kandidaat en werkgever te vergroten door een tussenschakel (coördinator of matcher) aan te stellen, hetgeen heeft geleid tot kortere lijnen (vaste contactpersonen), duidelijkere afspraken (ook over kansen van kandidaten) en versnelling van het matchingsproces (van dagen naar uren).

Het project toont daarmee aan dat regionale samenwerking bij arbeidsbemiddeling start met samenwerking tussen gemeenten, bij voorkeur in dezelfde registratiesystemen. Zo zijn er regionaal uiteenlopende, maar creatieve initiatieven gelanceerd. Een goed voorbeeld hiervan is de verandering van ‘speeddates’ naar ‘speedmatches’, waarbij oog is voor een sterkere voorselectie en voorbereiding door kandidaten.

Het project maakt ook inzichtelijk dat er voor gemeenten nog voldoende uitdagingen zijn en dat de werkgeversbenadering niet altijd gezamenlijk en eenduidig is. Eén van de oplossingen is bijvoorbeeld het werken in één gezamenlijk systeem.

     

...meer weten? neem direct contact met ons op