Rederij Vooruit


Opdracht/project: ‘Vooruit met Rederij Vooruit’
  Het inventariseren van talenten, competenties van de schippers met behulp van instrumenten uit de TMA methode (TMA en 90° feedback). De uitkomst van deze inventarisatie wordt ingezet om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren zoals aangegeven het strategisch plan van de reder.
Periode: Februari 2012 tot en met december 2012  
Resultaat: Door een beperkte deelname van de schippers (zelfstandig ondernemers) is niet het voorgenomen resultaat behaald. Dit ondanks de inspanningen van de reder en Enwestdijk. De Rederij heeft op basis van de uitslag TMA methode en interviews aanbevelingen ontvangen om door te ontwikkelen. Dit rapport en de aanbevelingen wordt positief ontvangen door de reder.
Reactie klant: Nog niet bekend
   

 

          

...meer weten? neem direct contact met ons op