UWV Werkbedrijf

Opdracht/project: Projectleider Mobiliteitscentrum Fryslân
  In opdracht van het Ministerie van SZW zijn er in Nederland 33 mobiliteitscentra ingericht. Als projectleider van het mobiliteitscentrum Friesland bind en verbind je regionale initiatieven op het terrein van werk en scholing van publieke en private partijen (branches/sectoren, leer-werk loketten, netwerken van werkgevers met de mobiliteitscentra, etc.) We organiseren, ontwikkelen en geven succesvol uitvoering aan creatieve mobiliteitsarrangementen (Van Werk naar Werk). Het adviseren van werkgevers over mobiliteit door economisch teruggang.
Periode: April 2009 tot en met december 2010
Resultaat: De evaluatie kunt u hier downloaden
   
Opdracht/project: Projectleider 'De Vliegende Brigade 2.0' (Publiek Private Samenwerking)
  Verbinden is het uitgangspunt voor de nieuwe Regionale Friese Werkgevers Benadering van de Arbeidsmarktregio. Duurzame samenwerking tussen publieke en private partijen in de regio is de basis. Gezamenlijk sociaal - economische vraagsstukken oplossen; resultaat en effectiviteit staan voorop.
Periode: Januari 2011 tot en met 31 juli 2011 
Resultaat: Deze rol heeft de titel ‘Best presterende Ambtenaar’ opgeleverd. Lees meer
 Reactie klant: 'Renate heeft als projectleider het mobiliteitscentrum Friesland opgezet. Ze heeft het ontwikkeld tot een goed werkende serviceorganisatie voor werkgevers. Doel: werk naar werk bemiddeling. Renate's professionaliteit en inzet zijn een belangrijke factor voor het succes’ aldus Joke Hoftijser, vestigingsmanager Werkbedrijf Leeuwarden.

In 2009 heeft Renate Westdijk als projectmanager van het Mobiliteitscentrum een bedankbrief gehad van minister Donner (zie bijlage onder aan de pagina).  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...meer weten? neem direct contact met ons op