Nieuwe uitdaging

Op 10 januari mag ik het projectteam van VUM gaan versterken als coördinator pilots

Meer transparantie in het werkzoekenden- en vacaturebestand over regio- en organisatiegrenzen heen. Om zo te zorgen dat de juiste werkzoekende snel, goed en duurzaam gekoppeld kan worden aan de juiste vacature. Dat is de opdracht van het programma Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM).

VUM is een samenwerking van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VNG, UWV en ketenpartners op de arbeidsmarkt, zoals gemeenten en re-integratie- en uitzendbureaus. VUM ontwikkelt een koppelmechanisme en gegevensstandaarden die het mogelijk maken voor arbeidsbemiddelaars om transparant gegevens uit te wisselen over organisatie- en regiogrenzen heen.

Deze aanpassingen zijn van grote betekenis: ze bieden een fundament voor gezamenlijke dienstverlening. VUM maakt het mogelijk dat dienstverleners op de arbeidsmarkt elkaars profiel- en vacaturegegevens kunnen inzien en gebruiken, ook buiten hun eigen regio of organisatie. Door de verschillende bestaande matchingssystemen met elkaar te koppelen en één gegevensstandaard te hanteren. Waarbij niet alleen gekeken wordt naar de opleiding en ervaring van werkzoekenden, maar ook naar vaardigheden. Zo kunnen er meer en betere matches gemaakt worden. En kunnen we meer mensen duurzaam aan betaald, onbetaald, beschut, beschermd of vrijwilligerswerk helpen.

Meer lezen: kijk op de website van het programma Verbetering Uitwisselen Matchingsgegevens (VUM)

Informatie

arrow_left [#334] [] Created with Sketch. Daar staat Enwestdijk voor

arrow_left [#334] [] Created with Sketch. Voorstellen

arrow_left [#334] [] Created with Sketch. Nieuws

De diensten van Enwestdijk

Enwestdijk is een organisatie waar u terecht kunt met al uw arbeidsmarktvraagstukken. Daarnaast voeren wij projectmanagement uit.

Onze diensten